ซื้อขาย แลก เปลี่ยน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร

ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสารสือสาร

[1] วิทยุสมัครเล่นย่าน HF

[2] ระบบ APRS 145.525MHz

[3] วิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

[4] DIGITAL MODE / ECHOLINK

[5] รหัสมอร์ส Morse Code (CW)

ประกาศชื้อขาย

[6] วิทยุสื่อสาร

[7] อุปกรณ์สื่อสาร

[8] อุปกรณ์กู้ชีพและกู้ภัย

[9] อื่นๆ จิปาถะ

รวมข้อมูลทางด้านเทคนิควิทยุสื่อสาร

[-] สอบถามปัญหาเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ

[-] รวมของฟรี คู่มือ ซอฟแวร์ โปรแกรม

[-] เทคนิคการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง

พุดคุยทั่วไป / คลับ

[-] พุดคุยทั่วไป วิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio)

[-] CB 245 MHz วิทยุประชาชน (CITIZEN BAND RADIO.)

[-] พุดคุยทั่วไป อุปกรณ์สื่อสาร

[-] เรื่อง อื่นๆ จิปาถะ

ประกาศจากทีมงาน (สำหรับผู้ใช้งานต้องอ่าน)

[-] ประกาศจากทีมงาน ADMIN

[-] กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขในการใช้งาน Webboard

[-] [Black List] ห้องร้องเรียนการซื้อ-ขาย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version